Co je projekt CITIES?

Tým projektu CITIES postupně vyvíjí a zkouší čtyři moduly materiálů pro učitele v Evropě v jazyce anglickém (další jazykové verze, jako polská, česká, španělská a německá se připravují). Moduly se zabývají následujícími tématy:

Modul 1: Evropské souvislosti

Obecné základní informace o situaci v EU, se zvláštním zřetelem na:

  • kontext chemie a chemického průmyslu,
  • mezinárodní studijní programy, související finanční zdroje atd.,
  • různé přístupy k odbornému a terciárnímu chemickému vzdělávání v Evropě (též sekundárnímu - EURYDICE), s pododdělením zaměřeným na praktickou pracovní zkušenost studentů a jejich mobilitu,
  • zaměstnatelnost chemiků po absolvování škol v současné globální ekonomice.

Modul 2: Chemický průmysl - dnes a zítra

Rozsah a dopad chemického průmyslu v Evropě, jeho pracovníci a zaměstnanci, chemicky orientované produkty evropské ekonomiky, denní život občanů, životní prostředí a trh práce.

Modul 3: Užitečná chemie

Soudobý a budoucí vývoj v oblasti komerčních aplikací chemických inovací, se zvláštním důrazem na oblast Evropy (pokrývající oblasti jako nanotechnologie, biotechnologie, bioanalýza, udržitelnost použití materiálů a energií, zelená chemie, chemické inženýrství atd.)

Modul 4: Atraktivní experimenty

Moderní, prakticky orientované, přitažlivé postupy výuky chemie, které rozšíří spektrum žáků o různé dovednosti a zájmy, včetně těch, které vedou ke kariéře v oblasti chemie a takové, které umožní být jen „uživateli" aspektů chemie či kvalifikovanými účastníky rozhodování a voleb (společenský rozměr)

  • forenzní chemie v praxi,
  • chemie a konzerva těstovin „ravioli",
  • každodenní chemické experimenty.

Takové moduly jsou proponovány pro použití jak ve výuce, tak v pokračujícím vzdělávání učitelů.
Vybraný materiál je uveden již na těchto webových stránkách.

Česky