CITIES pro učitele

CITIES pro učitele

Tým projektu CITIES vítá každého, kdo navštíví tyto stránky, zvláště pak kolegy chemiky, kteří se mohou zúčastnit kursů CITIES.

Pro vás, stejně jako pro nás, je chemie vzrušující vědeckou disciplínou, kterou chceme představit našim studentům tak, jak to jde jen nejlépe. Můžeme nabídnout náš „produkt", který je volně a bezplatně k použití!

Někteří z nás nestudovali chemii, ale možná biologii či fyziku. Ti pak, více než kdokoliv jiný, budou chtít vyzkoušet soudobý didaktický materiál, který jim může pomoci k tomu, aby jejich hodiny byly ještě zajímavější. Pro tento účel byl vyvinut modul 4 CITIES, nazvaný „Atraktivní experimenty". Například víme, že studenty velmi zajímá forenzní věda. V modulu 4 proto najdete odpovídající pokusy, které povedou od samotné forenzní aplikace k chemickým základům použité techniky.

Jiní mohli svoji kariéru započít jako žáci ve škole, odešli na vysokou školu a pak se vrátili jako pedagogové. Tito mohou cítit, že je třeba, aby aspekty chemie, které se váží k jejich průmyslovému a obchodnímu použití, byly zpřístupněny tak, aby je ve svém vyučování mohli použít. To však i učiní, že si studenti si mohou uvědomit ekonomické a společenské aspekty chemie, včetně nabídky perspektivy kariéry v chemickém, farmaceutickém, kosmetickém či příbuzném průmyslovém odvětví. Užitečné informace a propojení a didaktický materiál pro takový účel je zahrnut v modulu 2, který je nazván „Chemický průmysl - dnes a zítra".

Většina našich učebních programů v Evropě je stále velice soustředěná na vědecké principy a jako takové musí být vyučovány. V některých případech obsahují již tyto programy prvky „každodenní chemie", prvky, které spojují vědecký obsah učiva s praktickým použitím, ekonomickou hodnotou a významem pro náš život. Začínajíce s filmem „A day without chemistry" (Den bez chemie), nabízíme elementy, které ukazují vztahy mezi vědeckým obsahem programu a světem, ve kterém my i naši studenti žijeme. V tom vidíme jádro modulu 3 „Užitečná chemie". Dále uvádíme modul s tématem „Jak přiblížit chemii" demonstrující chemii na příkladech - jednoduché, levné, bezpečné experimenty, které mohou být předváděny ve třídách, na popularizačních akcích či na veletrzích.

Chemie viděná v „Evropských souvislostech" je presentována v modulu 1. Naleznete zde základní informace o postupech v EU se zvláštním odkazem na souvislosti s chemií, chemickým průmyslem; materiály odkazující na mezinárodní výukové programy a zdroje financí, které jsou k dispozici; informace o různých přístupech k chemickému vzdělávání v Evropě (střední, vysoké a odborné), s podsekcí o studentských pracovních stážích, mobilitě studentů a o zaměstnatelnosti absolventů v globalizované ekonomice.

Česky