Kontakt

Dr. hab. Marek Frankowicz (koordynator)

frankowi(at)chemia.uj.edu.pl

 

Dr. Iwona Maciejowska (kształcenie nauczycieli)

maciejow(at)chemia.uj.edu.pl

Polski