CITIES dla nauczycieli

Zespół CITIES wita wszystkich odwiedzających tę stronę, szczególnie kolegów chemików, którzy mogą wziąć udział w kursach szkoleniowych programu  CITIES.

Dla Was i dla nas, chemia jest fascynującą nauką i chcemy wprowadzić naszych studentów w tę dziedzinę w jak najlepszy sposób. Mamy darmowy produkt do zaoferowania!

Niektórzy z nas nie studiowali chemii, lecz biologię bądź fizykę. Mogą oni potrzebować, może bardziej niż ktokolwiek inny, sprawdzonych materiałów dydaktycznych, które pomogą im ożywić lekcje chemii. Do tego celu, przygotowaliśmy moduł 4 CITIES, nazwany "Chemia ożywiona". Wiemy na przykład, że uczniowie wykazują specjalne zainteresowanie chemią sądową. W module 4, znajdziecie odpowiednie eksperymenty, które prowadzą od nauk sądowych do chemicznych podstaw zastosowanych do badań technik.

Inni, być może zaczęli swoją karierę jako uczniowie w szkole, poszli następnie na uniwersytet i wrócili do szkoły jako nauczyciele. Mogą oni odczuwać potrzebę dowiedzenia się, jak  aspekty chemii odnoszące się do przemysłowych i komercyjnych zastosowań powinny być wykorzystywane na lekcjach. To pomogłoby zapoznać uczniów z ekonomicznymi i społecznymi aspektami chemii, oraz z perspektywami pracy, które oferuje przemysł chemiczny, kosmetyczny i pokrewne. Podstawowe informacje, pomocne odnośniki/linki i materiały dydaktyczne do tego celu znajdują się w module 2, który nazwaliśmy "Komercjalizacja i innowacje - nasza przyszłość".

W większości programów nauczania chemii w Europie kładzie się nacisk na podstawy naukowe i my na pewno ich uczymy. W niektórych przypadkach, programy zawierają już elementy "chemii życia codziennego", aspekty odnoszące treść naukową do jej praktycznych zastosowań, pokazujące wartość ekonomiczną i korzyści dla nas wszystkich. Zaczynając od filmu niemego "Dzień bez chemii" ("A day without chemistry"), proponujemy elementy, które łączą zawartą w programach nauczania treść naukową ze światem, w którym żyjemy my i nasi uczniowie.  Nazwaliśmy tę treść modułu 3 "Chemia wszystko zmienia". Występuje ona razem z modułem "Sprzedając chemię" - zbiorem przykładów przedstawiającym proste, tanie i bezpieczne eksperymenty do wykonania na pokazie, w klasie lub na festynach naukowych.

Chemia widziana w "Kontekście europejskim" jest zaprezentowana w module 1. Znajdziesz tam podstawowe informacje na temat strategii Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem chemii i przemysłu chemicznego, materiały dotyczące międzynarodowych programów edukacyjnych oraz dostępnych źródeł finansowania; informacje na temat różnych podejść do edukacji chemicznej w Europie (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także szkolnictwo zawodowe), z sekcjami dotyczącymi praktyk uczniowskich, mobilności uczniów i studentów oraz zatrudniania absolwentów w gospodarce światowej.

Polski