Kontekst europejski

CITIES przedstawia podstawowe informacje dotyczące strategii Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem chemii i przemysłu chemicznego. Opisują one międzynarodowe programy edukacyjne, źródła finansowania dla szkół, różne podejścia do szkolnictwa zawodowego i średniego w Europie z sekcją dotyczącą praktyk i mobilności uczniów. Co więcej, dostarczamy wiadomości na temat zatrudniania absolwentów w światowej gospodarce. Przygotowujemy podręcznik „Edukacja chemiczna w Europie" (EN, PL, CZ, DE, ES), z wielojęzycznym słownikiem kluczowych pojęć „Euro-Chemii".

This part is currently only available in English, please switch to the English version of this page.

Polski