Chemický průmysl - dnes a zítra

Chemický průmysl se významně podílí na obchodu a inovacích, které se kladně promítají do života celé společnosti.

Pro toho, kdo není chemik, je někdy těžké si představit, do jakých oblastí chemie zasahuje. V tomto krátkém úvodu se dozvíte o některých souvislostech, které se dotýkajíchemického průmyslu.

Zde si můžete prohlédnout úvod ktématu (PowerPointová prezentace).

Fakta a čísla - skrytá chemie?

Které firmy náležejí k chemickému průmyslu? Pravděpodobně jste slyšeli o mezinárodním koncernu BASF, na druhou stranu ale zřejmě neznáte malé podniky - pravděpodobně neznáte Mendel Therapeutics, s.r.o., což je mnohem menší firma. Nebo byste řekli, že Fresenius SE je chemický podnik?

Podívejme se, co můžeme zjistit o úloze chemického a příbuzných průmyslů vEvropě:

  • VEvropě je na 29000 chemických a farmaceutických firem, znichž 90 % spadá do malých a středních podniků (MSP).
  • Dohromady je vtěchto podnicích zaměstnáno 1,48 milionů lidí, což je 6 % celkové pracovní síly ve výrobním průmyslu; téměř 50 % pracuje vMSP.
  • Vsamotném chemickém průmyslu pracuje 1,26 ml zaměstnanců.

Chemický průmysl je rozsáhlý a důležitý, zřejmě víc, než byste si byli mysleli. Nazvali jsme ho „skrytým" a to proto, že většina lidí neztotožňuje některé ze známých odvětví (např. kosmetika, léčiva, plasty, stavební materiál) s chemií, přestože jsou jejich výrobky na chemii založeny.

Více informací o údajích zchemického průmyslu naleznete na stránce Evropské rady chemického průmyslu (European Chemical Industry Council, CEFIC, www.cefic.org).

Základní informace o chemickém průmyslu vČeské republice můžete nalézt zde (http://www.schp.cz).

Jak vnímat chemii - přináší chemie problémy nebo řešení?

Výzkum, který provedl CEFIC vroce 2004, odhaluje, jak Evropané smýšlejí o chemii.

A jaké jsou vaše názory? Následující dva krátké filmy mají být pozastavením nad úlohou chemie vnašem životě:

Život bez chemie
Němý film vytvořený na zakázku italské Asociace chemického průmyslu (FEDERCHIMICA), který znázorňuje komickou formou svět bez chemie.
Co když chemici přestanou pracovat?
Animovaný film doprovázený jednoduchou francouzštinou vyrobený pro Union des Industries Chimiques. Vše začne tím, že chemici už mají dost všeho toho očerňování jejich práce. Pokud nerozumíte francouzsky, můžete si přečíst i překlad do češtiny (the Czech version is currently not available - here you can find the English version).

Jestliže vás tato problematika více zajímá, zavítejte na stránkách CITIES do záložky „Atraktivní experimenty", kde naleznete některé zpraktických užití chemie.

Zlaboratoře do továrny - je tu rozdíl?

Jistě víte, že jestliže provádíte experiment ve škole, tak toto provedení se někdy dost liší od průmyslové výroby.

Když se provádí reakce ve velkém měřítku, je mnoho věcí, které si ani nedokážeme představit, na které se musí při výrobě myslet:

  • Jestliže se vám během reakce náhle zahřeje zkumavka, ochladíte ji pod proudem vody. Co se ale stane, když se náhle zahřeje tuna materiálu ve výrobní nádrži? Chemik by odpověděl: teplo reakce musíte mít pod kontrolou. Ano, ale jak byste jej kontrolovali?
  • Během školního experimentu používáme většinou „neškodné" chemikálie. Některé užitečné průmyslové výrobky se však neobejdou bez použití nebezpečných chemikálií,což může být např. vznikající meziprodukt. Vmalém měřítku to nebývá až takový problém, ale průmyslová výroba musí na tyto momenty myslet. I stunami potenciálně nebezpečného materiálu můžete zacházet bezpečně vpřípadě, že pečlivě naplánujete výrobní proces!
  • Pro váš školní experiment potřebujete pouze malé množství chemikálií. Stím se pracuje poměrně jednoduše, stejně jako se vzniklými produkty a vedlejšími produkty, jinými slovy vzniká malé množství odpadu. Ale představte si tuny výchozích látek, produktů a odpadu: na to potřebujete skutečně speciální infrastrukturu, začínající způsobem dodání výchozích látek do továrny a končící momentem odvozu vznikajících produktů a vedlejších produktů. Zde se uplatňuje a hraje zásadní roli tzv. udržitelná chemie. Tento moderní přístup je vsoučasnosti důležitým prvkem vchemickém průmyslu, protože pomáhá minimalizovat spotřebu surových materiálů, energie i koncových produktů, které již nebudou dále využity - odpadní látky.

Některé ztěchto úvah zkoumá učební materiál zabývající se jednoduchým modelem na příkladu čištění mědi.
(The CITIES team is preparing a learning module on copper. Along with it, there will be a simple case-study on the construction of a coin cleaning plant.)

Stále se zkoumají další možnosti udržitelnosti, znichž nedávným příkladem může být F3 továrna, vytvořená vrámci projektu SusChem, která představuje všestranný proměnlivý model továrny na produkci široké palety komerčních produktů.

Zažijte průmysl na živo: nápady pro exkurze

Chemie začíná seznámením se základními znalostmi, jako je struktura látek, reakce a vzorce, které se vchemickém „jazyku" používají. To vše se lze naučit ve škole. Ale pokud budeme chtít pěstovat zájem o chemii, dříve či později musíme vyjít ven a podívat se na skutečnou „chemii vakci".

Živou chemii spatříme, jestliže navštívíme některý zchemických podniků, které mají zájem o mladé lidi, kteří se zajímají o jejich práci a dovednosti. Ty podniky, které umožňují exkurze, vítají návštěvy mladých lidí i kvůli tomu, že se mezi nimi mohou nacházet budoucí chemici, kteří by pracovali právě pro jejich podnik.

Česky