Atraktivní experimenty

V tomto modulu projektu CITIES ukážeme možnou náplň výuky a návrhy vyučovacích hodin či jejich částí úzce spjatých s všedním životem a každodenními činnostmi žáků. Návrhy jsou založeny na experimentech týkajících se mnoha oblastí chemie. Dělí se na tři rozsáhlá témata:

Forenzní chemie

Mohla by tato oblast chemie žáky něčím zaujmout? Nejen dospělí, ale i děti rády luští záhady, obzvláště jsou-li spojeny s řešením kriminálních případů. Není náhoda, že detektivní příběhy, ať už v televizi, v knížce nebo v kině, hrají velmi důležitou roli v zábavním průmyslu. Tento zájem můžeme s výhodou využít ve výuce: když chceme provést důkaz a prokazatelně ověřit některé hypotézy, můžeme tak učinit pomocí jednoduchých školních chemických experimentů. Z tohoto důvodu jsme vybrali forenzní chemii jako úvodní experiment tohoto modulu. Poskytujeme následující dokumenty:

 1. Úvod do forenzní chemie slouží k přípravě hodiny a seznamuje s celou řadou metod jak získat důkazy a ověřit některé hypotézy.
 2. Soubor jednoduchých experimentů forenzní chemie poskytuje praktický přístup k tomuto tématu pomocí jednoduchých prostředků.
 3. Zasvěcení do kriminálního příběhu, k jehož rozřešení bude třeba některých chemických znalostí, otevírá možnosti zopakovat si a rozšířit znalosti o vybraných tématech z chemie.
 4. Další příklad je věnován metodě puzzle. Žáci zde řeší kriminální případy, ve kterých se používají různé chemické metody k zviditelnění otisků prstů nebo zhotovení sádrových odlitků stop či krevní testy. A teoreticky se zde mohou seznámit i s elektroforézou.
 5. Krátký úvod do forenzní chemie je navíc nabízen v podobě vzdělávacího programu Forenzní chemie - chemik detektivem. Tento vzdělávací program stručně a po jednotlivých stránkách shrnuje nejdůležitější kapitoly učebního materiálu uvedeného v bodech 1 - 4. Program nabízí možnost kontroly znalostí studentů individuálně, uživatelsky přístupnou cestou přes navigační šipky.

  Stránky je možné otevřít v jakémkoli běžném webovém prohlížeči. Aby bylo možné spustit program správně, jsou doporučená následující nastavení vašeho počítače:

 • blokování automaticky otevíraných oken musí být deaktivováno
 • flash přehrávač musí být aktualizován
 • Java Script musí být povolen

Jsou-li splněny všechny tyto podmínky, můžete začít. Hodně zábavy - klikněte zde pro otevření programu výuky Forenzní chemie - chemik detektivem.

Materiály uvedené v bodech 1 a 2 mohou být použity jako východisko k pořádání delšího kurzu a jednotlivé aspekty mohou být upraveny v kontextu s tématy školních osnov pro chemii. Příkladem je použití kyanoakrylátu pro detekci otisků prstů. Tato kapitola může být pojednána v širším kontextu Forenzní chemie nebo v rámci chemie plastů.
 

Chemie raviol v konzervě

Jiným pro žáky zajímavým tématem je diskuse o zdravé výživě a zdravém a nezdravém stravování. Toto téma je často probíráno v souvislosti se sacharidy, tuky a bílkovinami. Neobvyklý úhel pohledu je zvolen v příkladu zvoleném v projektu CITIES. Výchozí pro nás bude konzerva raviol. Sledujeme otázku, jakou funkci má konzerva pro konzervaci potravin, a poté určíme jednotlivé složky plněných raviol a jejich omáčky. Tento přístup k danému tématu se dá využít v široké škále oblastí chemie, korozí počínaje a způsoby detekce sacharidů konče. Nicméně, chemii kolem konzervy raviol můžeme také použít pro opakování a shrnutí látky probírané v průběhu školního roku.

Na toto téma byly vyvinuty tyto materiály:

 1. Krátký úvod nabízí přehled o celém tématu. Je zde uvedena i historická stránka konzervace potravin.
 2. Dále experimenty týkající se konzervy raviol nabízejí oddělený soubor pokusů. Převážně se jedná o zde uvedené žákovské experimenty, jejichž provedení je snadné. Je zde uvedena i teorie jednotlivých experimentů.
 3. Možnosti včlenění do výuky jsou ukázány ve třetí části.

 

Chemie každodenního života

Není vždy čas na širší ucelené projekty ve třídě. Experimenty, které ukazují chemické pozadí běžných výrobků nebo procesů a jsou převzaty z každodenního života žáků, mohou být integrovány do výuky různými způsoby. Ve třetí části modulu jsme takové pokusy vybrali. Konkrétně zde najdete experimenty týkající se těchto témat:

 1. Stanovení tloušťky hliníkové vrstvy v obalových materiálech.
 2. Dřevotříska: výroba močovino-formaldehydového lepidla a důkaz tohoto lepidla v dřevotřísce a linoleu.
 3. Polyurethan z ricinového oleje.
 4. Příprava nylonového vlákna interfaciální kondenzací.
 5. Redukční účinky vitamínu C a vitamín C v ovoci a zelenině.
 6. Důkaz redukujících cukrů.
 7. Důkaz bílkovin.
 8. Příprava bionafty.
 9. Fluorescence rostlinných barviv
   

Prosíme naše kolegy, aby nám zasílali hezké experimenty, které fungují a dají se využít ve výuce. Rádi bychom je touto cestou zveřejnili s citováním příslušných zdrojů.

Česky