Serdecznie witamy

CITIES jest projektem w ramach programu COMENIUS (129193-CP-1-2006-1-DE-COMENIUS-C21) realizowanym w okresie od 1 października 2006 do 30 września 2009.

W wielu krajach europejskich istnieje pilna potrzeba zachęcenia większej liczby młodych ludzi do studiowania chemii. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór studiów są nauczyciele szkół średnich.  Projekt COMENIUS CITIES przygotowuje cztery moduły kształcące nauczycieli, które pomogą im uczynić lekcje chemii ciekawszymi dla uczniów poprzez umieszczenie w nich tematów związanych z życiem codziennym. Obok podstawowych informacji na temat europejskich aspektów przemysłu chemicznego  i nauczania chemii, projekt CITIES proponuje materiały szkoleniowe zawierające ćwiczenia laboratoryjne oraz stronę WWW, która przedstawi ludzi i produkty, łącząc w sposób interaktywny codzienne korzyści, wytwarzanie produktów i ich chemiczne pochodzenie. 

Partnerzy CITIES tworzą tę stronę po to, by mogli z niej korzystać zarówno nauczyciele jak i uczniowie.

CITIES dostarcza trzy rodzaje materiałów:

  • Nowe kursy szkoleniowe dla nauczycieli
  • Materiały dydaktyczne, które mogą być wykorzystane/zaadaptowane przez nauczycieli w szkołach
  • Informacje źródłowe, materiał faktograficzny oraz odnośniki

Some sections of this homepage are still under construction. Especially the sections "Chemistry - bringing it alive" "Promoting Chemistry" and "Chemistry changes everything" already contain a wealth of material which is freely available to teachers and students.   

Some material still waits for translation and is only available in the English version - in these cases we kindly ask you to refer to the English section of our homepage. We welcome any initiative of users to translate material into their country's language and send it to us - we will put it online.

 

 

Polski