Vítejte v CITIES

CITIES je projekt COMENIUS (129193 - CP - 1 - 2006 - 1 - DE - COMENIUS - C21 ) naplánovaný v roce 2006, který je v chodu od 01. 10. 2006 do 30. 09. 2009.

V mnoha evropských zemích je pociťována potřeba zvýšení zájmu mladých lidí o studium chemie. Klíčovým faktorem pro jejich volbu je jejich učitel ze střední školy. Projekt CITIES z akce COMENIUS předkládá čtyři moduly pro výchovu učitelů, které jim pomohou v tom, aby jejich hodiny byly pro studenty mnohem zajímavější tím, že posunou jejich obsah blíže kontextu jejich každodenního života. Kromě základních informací o evropských aspektech chemického průmyslu a výuky chemie přinášejí CITIES materiál pro výuku s řadou praktických experimentálních úloh a webové stránky, které zobrazí lidi a výrobky ve spojení s každodenními klady, procesy výroby a jejich chemické souvislosti v interaktivní podobě.

Projekt CITIES tak přináší tyto webové stránky pro všestranné použití jak pro učitele tak pro studenty.

CITIES nabízí tři typy výukových materiálů:

  • ucelený kurs pro aktivní učitele
  • učební materiál, který může být použit či adaptován učiteli pro jejich použití v rámci školní výuky
  • doplňkové informace, fakta a informační propojení

Some sections of this homepage are still under construction. Especially the sections "Chemistry - bringing it alive", "Promoting Chemistry" and "Chemistry changes everything" already contain a wealth of material which is freely available to teachers and students.   

Some material still waits for translation and is only available in the English version - in these cases we kindly ask you to refer to the English section of our homepage. We welcome any initiative of users to translate material into their country's language and send it to us - we will put it online.

 

 

Česky